ACTIVIDADES FAGA

A Fundación prevé a realización dunha serie de accións e actividades para a consecución dos seus obxectivos no sector. Como paso previo, inclúe a elaboración en cada caso dun estudo de diagnóstico e perspectiva que analice en profundidade as prioridades de actuación.