Buscamos ser punto de unión dende o que impulsar o desenvolvemento de iniciativas para facer fronte
os retos da indusrtria agroalimentaria galega.